Reel Rock Boulder Jam felelősségi nyilatkozat

A nevezési lap kitöltésével és elküldésével nyilatkozom, hogy a 2017. 09. 23-24-én, Galyatetőn megrendezésre kerülő „Reel Rock Boulder Jam – ŐsziKÉK Hegyisport Fesztivál“ elnevezésű falmászó versenyen a saját döntésem alapján, saját felelősségemre veszek részt.

A nevezési lap elküldésével nyilatkozom, hogy a verseny szabályzatát ismerem és magamra nézve kötelezőnek tartom.

Kijelentem, hogy a 2017. szeptember 23-24. között, Galyatetőn megrendezésre kerülő „Reel Rock Boulder Jam – ŐsziKÉK Hegyisport Fesztivál“ elnevezésű műfalas mászóversenyen az Anatomic s.r.o. (ID: 50 457 161, székhely: Žilinská Lehota, Na Stráni 122) által felállított és üzemeltetett műfalat és az ahhoz kapcsolódó mászó eszközöket, kötélzetet, védőfelszerelést és egyéb valamennyi technikai tartozékot (a továbbiakban együttesen ide értve a műfalat is: „eszközök”) saját felelősségemre veszem igénybe és használatba, és kijelentem, hogy nem állok olyan gyógy- és egyéb kezelés alatt, amely az eszköz igénybevételére alkalmatlanná tesz, és kijelentem, hogy egészségi, szellemi, pszichikai és fizikai állapotom alkalmas arra, hogy az eszközt használjam. Az eszköz használata és igénybevétele során a saját egészségügyi és fizikai állapotomért felelősséget vállalok.

Kijelentem, hogy fizikai és egészségügyi állapotom alkalmas arra, hogy az eszközöket használjam, kijelentem, hogy nincs olyan betegségem, rendellenességem, amely a koordinációmat befolyásolja, továbbá kijelentem, hogy nincs tériszonyom és nem állok olyan gyógy-, és egyéb kezelés alatt, amely az eszközök használatát és igénybevételét akadályozná, korlátozná vagy kizárná.
Határozottan kijelentem, hogy az eszközöket a saját felelősségemre veszem igénybe, azok használatára vonatkozó utasítást és bármely más egészséget megóvó utasítást és balesetvédelmi utasítást maximálisan betartom.
Tudomásul veszem, hogy az eszközök veszélyes eszközök, amelyek igénybevételére csak olyan személy alkalmas, akinek fizikai, szellemi és pszichikai képességei ezt lehetővé teszik.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy nem állok alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt!
Kijelentem továbbá, hogy felelősséget vállalok minden olyan saját magamnak vagy harmadik személy(ek)nek okozott sérülésért kárért, amely jelen nyilatkozatban foglaltak megszegéséből és a vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyásából ered. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban foglaltak megszegéséből eredő bármely saját magamnak vagy más személy(ek)nek okozott kárért (pl. anyagi kár, egészségromlás, maradandó fogyatékosság) a szervezők, az eseményhez köthető sportági szövetségek nem vonhatóak felelősségre. Amennyiben bármilyen sérülés vagy baleset ér, sem a szervezőkkel, sem a jelen eseményhez köthető sportági szövetségekkel szemben kártérítési igénnyel nem élek.
Kijelentem, hogy a 18. életévemet betöltöttem. Jelen nyilatkozatot szabad akaratomból, teljes felelősségem tudatában teszem. Jelen nyilatkozatot szabad akaratomból, teljes felelősségem tudatában teszem.

VISSZA